• Klantenservice
 • Acties & folder
 • Wooninspiratie
 • Op maat overzicht
winkels

Winkels

winkelwagen

Actievoorwaarden Matchmaker

DESK - Matchmaker - Win een trendbox - t.w.v.
Start

1. Wedstrijdreglement BE

Dit reglement beschrijft de officiële regels van de Wedstrijd ‘Kwantum Matchmaker’ in België. Deelname is gratis en zonder aankoopverplichting.

2. Kwantum

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Rechtspersoon: Kwantum BV, hierna als Kwantum vernoemd, Belle van Zuylenstraat 10, 5032 MA Tilburg (Nederland).

De Wedstrijd heeft een looptijd vanaf 25 maart t/m 5 mei 2024 (week 13 t/m 18).

Voor informatie of vragen in verband met de Wedstrijd, gelieve contact op te nemen via onze klantenservice.

3. Deelnemers

De deelname aan de Wedstrijd staat open voor iedere fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die over een e-mailadres beschikt en een officiële verblijfplaats in België heeft gedurende de duur van de Wedstrijd.

Minderjarigen kunnen niet deelnemen. Door het aanvinken van het betreffende vakje op de registratiepagina, bevestigt de deelnemer dat hij meerderjarig is.

Deelname aan de Wedstrijd is uitgesloten voor medewerkers van elke met Kwantum gelieerde onderneming alsmede ieder die op enige wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de actie.

De identiteit van elke deelnemer van de Wedstrijd zal worden vastgesteld via het e-mailadres dat gebruikt werd om aan de Wedstrijd deel te nemen. De bekwaamheid om deel te nemen aan de Wedstrijd zal tevens bepaald worden aan de hand van het opgegeven e-mailadres. Onvolledige of onjuiste e-mailadressen zullen niet in aanmerking worden genomen en zal leiden tot nietigheid van de deelname.

4. Verwerking van persoonsgegevens

Door het respectieve hokje aan te vinken, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens.

Volgens Europese regelgeving valt het verzamelen van persoonsgegevens onder de GDPR wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de relevante toepasselijke wetgeving is Kwantum, Belle van Zuylenstraat 10, 5032 MA Tilburg (Nederland).

De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de Wedstrijd zijn de naam- en voornaam en e-mailadres van de deelnemer.

Persoonsgegevens van deelnemers worden alleen door Kwantum en/of de gelieerde ondernemingen verwerkt conform de geldende wetgeving. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door Kwantum worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de Wedstrijd. De persoonsgegevens worden verwerkt om het goede verloop van de Wedstrijd te waarborgen en Kwantum in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de Wedstrijd na te komen, en meer bepaald de winnaars tijdig op de hoogte te brengen, om hun identiteit te publiceren op haar Website (hierna verder bepaald) en om deelnemers op de hoogte te houden van commerciële aanbiedingen van Kwantum, indien de deelnemer hier expliciet zijn of haar toestemming voor heeft gegeven door het aanvinken van het betreffende vakje op de aanmeldpagina.

Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om zulke berichten te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de Wedstrijd en (indien van toepassing) voor commerciële aanbiedingen, met een bewaartermijn van 3 jaar na het laatste contact moment.

Kwantum garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan verbonden ondernemingen van Kwantum.

Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader.

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat wanneer hun persoonsgegevens worden verwijderd, dit kan leiden tot rechtstreekse diskwalificatie voor de Wedstrijd. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door contact op te nemen met onze klantenservice.

Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via onze klantenservice.

5. De Wedstrijd

5.1. Mechanisme

Deelnemen kan via kwantum.be/matchmaker. Deelnemers kunnen vanuit de startpagina beginnen met swipen door op de button te klikken. Zodra de deelnemer start met swipen verschijnt er een product uit de nieuwe collectie. De deelnemer kan op het hartje tikken of het product naar rechts te swipen als het product helemaal bij hen past. De deelnemer kan op het kruisje tikken of het product naar links swipen als het product niet bij hen past. Nadat de deelnemers alle stappen hebben doorlopen van ‘Kwantum Matchmaker’ kunnen ze zich aanmelden met hun e-mailadres om hun trendmatch in te zien. Na het ingeven van het e-mailadres en akkoord te gaan met de actievoorwaarden komt de deelnemer op de volgende pagina waar de deelnemer zich nader dient te registreren (voornaam, achternaam), bevestigen dat hij/zij meerderjarig is en akkoord gaan met de privacy voorwaarden. Vervolgens krijgen de deelnemers de Wedstrijdvraag te zien, deelnemers die de Wedstrijdvraag goed beantwoorden doen automatisch mee met de winactie. Na succesvolle registratie en het succesvol beantwoorden van de wedstrijdvraag krijgt de deelnemer zijn trendmatch te zien, ontvangt de deelnemer per mail nogmaals de uitslag en een lijst met alle favorieten producten uit ‘Kwantum Matchmaker’ en maakt de deelnemer automatisch kans op één van de hoofdprijzen passend bij zijn/haar trendmatch. Na 1 dag ontvangt de deelnemer meer informatie over de trendmatch per mail. Na afloop van de campagne, in de week van 6 tot en met 12 mei 2024, worden de winnaars van de hoofdprijzen op de hoogte gesteld per mail. In de week van 6 tot en met 12 mei 2024 ontvangen daarnaast alle overige deelnemers een kortingsbon ter waarde van 5 euro, bij besteding vanaf 25 euro.

5.2. Aanduiding van de winnaars

Om te winnen moet de deelnemer:

Aan alle deelnemingsvoorwaarden van artikel 5.1 voldoen; Alle deelnemers die alle stappen succesvol hebben doorlopen maken bij hun eerste deelname aan de winactie kans op één van de hoofdprijzen van ‘Kwantum Matchmaker’ België.

Na afloop van de campagne, in de week van 6 tot en met 12 mei 2024, worden de winnaars van de hoofdprijzen op onpartijdige wijze en door willekeurige computerselectie bepaald. Het aanduiden van de winnaar is definitief en bindend en Kwantum zal hieromtrent geen correspondentie voeren of in discussie treden.

Overige deelnemers ontvangen 5 euro korting bij besteding vanaf 25 euro.

Iedere deelnemer kan eenmalig deelnemen aan de Wedstrijd.

6. De prijzen

Kwantum deelt 12 hoofdprijzen uit via ‘Kwantum Matchmaker’ in België en daarnaast een kortingsbon van 5 euro bij besteding vanaf 25 euro. De verdeling is als volgt:

 • 1 keer Loungeset Capua Zand t.w.v. €695,- inclusief BTW 4311945 (trend nordic blend)

 • 2 keer Fauteuil Bologna Zand t.w.v. €129,- 4311947 (trend nordic blend)

 • 3 keer Bijzettafel Napels Zand t.w.v. €29,- 4311887(trend nordic blend)

 • 1 keer Loungeset Kanpur Zand t.w.v. €850,- inclusief BTW 4311943 (trend local craft)

 • 2 keer Loungestoel Sarentino t.w.v. €59,- 4311938 (trend local craft)

 • 3 keer Poef Opblaasbaar Parre Zand t.w.v. €15,- 4312261 (trend local craft)

 • 5 euro bij besteding vanaf 25 euro

De uitgereikte prijs is persoonlijk. Het is niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.

Winnaars van de hoofdprijzen krijgen een e-mail met instructies na afloop van de campagne, in de week van 6 tot en met 12 mei 2024. De winnaars winnen één van de hoofdprijzen van trend nordic blend of trend local craft op basis van de trendmatch uit hun laatste deelname aan ‘Kwantum Matchmaker’. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Kwantum keert slechts één hoofdprijs per e-mailadres dan wel woonadres uit.

De hoofdprijzen kunnen t/m 13 mei 2024 worden geclaimd door de winnaars via e-mail. De prijs wordt per post naar het huisadres van de winnaar verzonden, hierover neemt Kwantum contact op met winnaar per mail.

Indien formeel aangetoond van toepassing is Kwantum aansprakelijk voor latente belastingvorderingen opgelegd door bevoegde autoriteiten over de gewonnen prijzen.

Kwantum stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. Alle uitgekeerde prijzen zijn uitgesloten van onze garantieregelingen. De fysieke prijzen zijn alleen geschikt voor normaal huishoudelijk gebruik.

Kwantum is niet aansprakelijk en niet gehouden tot schadevergoeding voor gevallen waarin de winnaar door wettelijke beperkingen zijn prijs niet kan in ontvangst nemen.

Kwantum is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, zulks niet uitputtend als onder andere gederfde winst of tijd, gemiste besparingen, schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport in relatie tot de uitgekeerde prijzen.

De hoofdprijzen kunnen niet worden geruild en zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Dit geldt ook voor winnaars die de prijs niet aanvaarden.

Het is niet toegestaan om de hoofdprijs of de kortingsbon aan derden door te verkopen of deze in te zetten voor commerciële doeleinden.

Overige deelnemers ontvangen een kortingsbon van 5 euro per mail in de week van 6 tot en met 12 mei 2024. De kortingsbon van 5 euro is te verzilveren bij een minimale aankoop van 25 euro.

Niet ingeleverde kortingsbonnen zijn na de vermelde einddatum in de mail niet meer geldig en kunnen niet meer worden ingeleverd.

Het is niet mogelijk om kortingsbonnen te ‘stapelen’. Per transactie kan gebruik worden gemaakt van één kortingsbon.

De kortingsbon is geldig bij alle Kwantum vestigingen in België en bij online bestellingen via www.kwantum.be. De kortingsbon is geldig op actie-artikelen.

De kortingscode is niet geldig op diensten.

Ruilen van de in de actieperiode gekochte artikelen met een kortingsbon is te allen tijde mogelijk (binnen de normaal geldende regels voor retourneren en ruilen). Bij het retourneren van de in de actieperiode gekochte artikelen, dienen de bijbehorende kortingsbonnen ook ingeleverd te worden.

Op producten, gekocht met de kortingsbon, vervalt het recht op geld terug bij retour voor het verzilverde voordeelbedrag van de kortingsbon. Vb; bij een aankoop van een artikel van €35,00, waarbij één bon t.w.v. €5,00 wordt ingeleverd wordt het artikel gekocht voor een prijs van €30,00. Bij het retour brengen van dit artikel ontvangt de klant ook €30,00 retour (en geen €35,00).

Bij het retourneren van de aangekochte artikelen met een kortingsbon, vervalt de kortingsbon. Het bedrag wordt per pin of contant terugbetaald, exclusief de waarde van de kortingsbon.

Bij het inleveren van de kortingsbon heeft deze maximaal de waarde van de volledige transactie (er wordt dus geen geld terug gegeven op de kortingsbonnen).

De kortingsbon dient in een keer besteed te worden. Wanneer het bedrag van de aankoop niet het volledige bedrag van de kortingsbon dekt, vervalt de overige waarde van de kortingsbon. Er zal geen resterend bedrag op de kortingsbon blijven staan

7: Uitsluiting, wijziging of annulatie van de Wedstrijd

7.1. Deelname vereist de aanvaarding en het naleven van het Wedstrijdreglement; Kwantum heeft het recht om over te gaan tot uitsluiting van deelnemers van de Wedstrijd op grond van de volgende redenen:

 • elke omstandigheid buiten haar controle;

 • het opzettelijk verstoren van het Wedstrijdmechanisme of Wedstrijdverloop;

 • het schenden van de deelnamevoorwaarden en/of het Wedstrijdreglement;

 • elke vorm van gegevensdiefstal of het ‘hacken’ van gegevens;

 • in de situaties zoals bedoeld en daartoe voorzien in het Wedstrijdreglement;

 • het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens bij registratie;

 • enige andere reden die Kwantum niet in overeenstemming acht met de geest van de Wedstrijd.

 • poging tot fraude kan resulteren in de uitsluiting van deelname aan de Wedstrijd.

Kwantum behoudt zich het recht voor om controles te voeren op het naleven van het Wedstrijdreglement en van huidig artikel hiervan, meer bepaald teneinde bepaalde deelnemers te kunnen uitsluiten in geval van misbruik of poging tot fraude.

7.2. Kwantum behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of het Wedstrijdreglement te wijzigen en/of op te schorten, alsook om de Wedstrijd of de Prijs te annuleren. Dit geldt in het bijzonder in het geval van onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot, internetstoringen, stroomstoringen, technische defecten aan de server(s), virusaanvallen, ‘hacking’, internetpiraterij, handelingen van deelnemers, wijzigingen aan het toepasselijke rechtskader of onverwachte wettelijke beperkingen in een of meer deelnemende landen, evenals enige andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle van Kwantum, de organisatie van de Wedstrijd, de toepassing van het Wedstrijdreglement en/of het leveren van de prijs tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

In het geval dat de Wedstrijd wordt geschorst of geannuleerd door Kwantum, worden de deelnemers in kennis gesteld van deze schorsing of annulering op de bovengenoemde website en via e-mail, waar mogelijk. In het geval dat Kwantum de Wedstrijdregels wijzigt, worden de gewijzigde regels aan de deelnemers per e-mail meegedeeld. De deelnemers kunnen de nieuwe Wedstrijdregels aanvaarden of zich terugtrekken van deelname aan de Wedstrijd.

Wanneer de schorsing of annulering van de Wedstrijd of de Prijs het gevolg is van handelingen van een of meerdere deelnemers, zullen de betrokken deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, opgelopen door Kwantum ten gevolge van de schorsing of annulering, alsook voor de vorderingen van de deelnemers of derden.

In geval van opschorting of annulering kan Kwantum niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade, direct of indirect. Kwantum is niet verplicht om een alternatieve Wedstrijd te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Kwantum is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan gedurende de organisatie van of de deelname aan de Wedstrijd of de prijs, ongeacht de oorzaak of de gevolgen van dergelijke schade, met inbegrip van de schade veroorzaakt door:

 • de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer;

 • de inhoud en/of persoonlijke gegevens gedeeld door de deelnemer;

 • problemen met de internetverbinding, enig ander probleem in het telecommunicatienetwerk, de hardware en/of de software, problemen met ISP's, problemen veroorzaakt door virussen, technische problemen van welke aard dan ook, ‘hacking’, gerechtelijke bevelen of dwingende wetgeving;

 • niet-ontvangst van het inschrijfformulier door Kwantum in geval van overmacht, tussenkomst te kwader trouw van een derde partij, problemen met de verbinding, of eventuele problemen die zich voordoen en die buiten de invloedssfeer van Kwantum;

 • wettelijke beperkingen op de deelname aan de Wedstrijd, die de deelname kunnen beperken of verbieden;

 • wettelijke beperkingen met betrekking tot de toekenning van prijzen;

 • wijzigingen in het Wedstrijdreglement of annulering van de Wedstrijd;

 • deelname door een minderjarige.

8.2. Behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout, kunnen noch Kwantum, noch haar personeel, noch de derden waarop Kwantum zich beroept voor de organisatie en publiciteit van de Wedstrijd, aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zouden zijn van de organisatie van of deelname aan de Wedstrijd, de aanduiding van de winnaar(s) en/of de toewijzing en het gebruik van de prijzen. Hierin begrepen zijn elk persoonlijk letsel, elk verlies en elke schade, direct of indirect.

8.3. Kwantum is niet aansprakelijk in het geval de winnaar de levering niet aanvaardt voor welke reden dan ook, noch in het geval de winnaar Kwantum niet tijdig op de hoogte brengt van eventuele wijziging van adres. Kwantum is evenmin aansprakelijk voor de prijzen die niet aankomen ten gevolge van enige andere omstandigheden buiten haar controle.

8.4. In het geval van een fout, hetzij een productiefout, hetzij enige andere fout, waardoor de Wedstrijd in enige mate wordt beïnvloed, behoudt Kwantum zich het recht voor om de Wedstrijd te beheren alsof de fout zich niet had voorgedaan. Wanneer Kwantum het wenselijk en/of haalbaar acht, kan Kwantum beslissen om deze fout aan de deelnemers te melden en te corrigeren.

8.5. In geen geval zal Kwantum aansprakelijk zijn jegens de deelnemer voor indirecte, incidentele of enige andere schade (inclusief verlies van gebruik of gegevens of winstderving) die voortvloeit uit de deelname aan de Wedstrijd, ongeacht of dergelijke schade voortkomt uit een vordering op basis van een contract, enige vorm van garantie of risicoaansprakelijkheid, en ongeacht of Kwantum op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade.

9. Aanvaarding Wedstrijdreglement

Door deel te nemen, worden de deelnemers geacht te hebben ingestemd met het Wedstrijdreglement en met de interpretatie van het Wedstrijdreglement overeenkomstig het toepasselijke recht.

10. Geschillenregeling

10.1 Elke klacht of geschil omtrent het huidige Wedstrijdreglement wordt gericht aan Kwantum, Belle van Zuylenstraat 10, 5032 MA Tilburg (Nederland). Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

10.2 Elke klacht dient deugdelijk en onderbouwd door de deelnemer te worden gemotiveerd.

10.3 Bij elk eventueel geschil over de uitlegging of de interpretatie van huidig Wedstrijdreglement, verbinden de deelnemer en Kwantum zich ertoe overleg te plegen om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen.

10.4 Alle beslissingen van Kwantum zijn definitief en bindend in alle aangelegenheden met betrekking tot de Wedstrijd. Tegen deze beslissingen kan niet in beroep worden gegaan.

10.5 In het geval één of meer bepalingen van huidig Wedstrijdreglement ongeldig of nietig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van het Wedstrijdreglement onverkort van toepassing.

10.6 De Wedstrijd, het Wedstrijdreglement en enig ander aspect met betrekking tot de verhouding tussen de deelnemers en Kwantum worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder verwijzing naar de regels van internationaal privaatrecht (d.i. in het geval van conflicten zal het Nederlands recht gelden).

10.7 Indien een bepaling van het Wedstrijdreglement onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt/is, zal deze onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling in het Wedstrijdreglement.

11. Overige bepalingen

11.1 Er wordt gehandeld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.