• Klantenservice
  • Acties & folder
  • Wooninspiratie
  • Op maat overzicht
winkels

Winkels

winkelwagen

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan Kwantum België B.V. de volledigheid en juistheid van de geboden informatie en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is niet garanderen. Kwantum kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden "kennelijke vergissingen" in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Bij aanvragen voor toestemming of verdere informatie richt je je tot klantenservice@kwantum.be

© Copyright 2015 Kwantum België B.V.
Kwantum staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Kwantum worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

E-mail:
klantenservice@kwantum.be

Postadres:
Kwantum België B.V.
T.a.v. Klantenservice
Rijksweg 376 3630
Maasmechelen

Adres Hoofdkantoor:
Kwantum België B.V.
Belle van Zuylenstraat 10
5032 MA Tilburg (NL)


Terug naar de klantenservice.