• Klantenservice
  • Acties & folder
  • Wooninspiratie
  • Op maat overzicht
winkels

Winkels

winkelwagen

Kwantum meubelen van FSC-hout

NL-BE-CP-Business-FSC

Wist je dat bij Kwantum alle houten meubelen en ook het behang allemaal gemaakt zijn van FSC-hout? Ook bij Kwantum gaan we voor duurzaamheid en kopen we alleen meubelen in die gemaakt zijn van hout uit verantwoord beheerde bossen.

Over FSC
Bossen zijn van levensbelang. Honderden miljoenen mensen wereldwijd zijn ervan afhankelijk voor hun levensonderhoud. 80% van alle planten en dieren leeft in het bos. Bossen houden CO2 vast, zorgen voor een gezond klimaat op aarde en zijn leverancier van al het hout dat we gebruiken. Als we verantwoord omgaan met het bos, kunnen we er eeuwig gebruik van maken.

Toch wordt van de 4 miljard hectare aan bossen op onze planeet slecht een zeer klein percentage verantwoord beheerd. Naast aantasting van bossen verdwijnt jaarlijks ruim 13 miljoen hectare bos voorgoed. Dit is ruim 3 maal de oppervlakte van Nederland.

De missie van de Forest Stewardship Council (FSC), opgericht in 1993, is om bossen wereldwijd te behouden door milieuvriendelijk, sociaal verantwoord en economisch rendabel beheer van de bossen wereldwijd te stimuleren. Een keurmerksysteem, onafhankelijke controles en effectieve inspraak van betrokkenen uit de sociale, milieu en economische sector zijn belangrijke middelen waarmee FSC haar missie uitvoert. Het Wereld Natuur Fonds is één van de oprichters van FSC in Nederland en één van de vele organisaties die FSC steunt.

FSC-producten zijn te herkennen aan het FSC-label met daarin het welbekende FSC-logo.

Het WNF en FSC: samen sterk
Het WNF is al vanaf het prille begin betrokken bij FSC. De geschiedenis van FSC gaat terug tot begin jaren ’90, toen 3 groepen (ketenbedrijven en mensenrechten- en milieuorganisaties) zich samen over het ontbossingsvraagstuk bogen. Die driedeling is bij de oprichting van FSC in 1993 behouden; er is een economische kamer (de handel), een sociale kamer (organisaties voor mensenrechten, arbeidsvoorwaarden en dergelijke) en een milieukamer (onder meer het WNF). De zeggenschap is gelijk verdeeld over de 3 kamers. Voor het WNF een essentieel element, benadruk Van der Waarde. “Hierdoor kan geen enkele belangengroep zijn zin doordrijven. Andere keurmerken hebben die structuur niet. Bovendien zijn de standaarden van anderen lang zo goed niet als die van FSC. Dit keurmerk biedt écht garanties voor verantwoord bosbeheer.”

FSC in cijfers

  • 1245 FSC-certificaten voor duurzaam bosbeheer.

  • Voor ruim 188 miljoen hectare bos.

  • In 80 landen, verspreid over de hele wereld.

Verantwoord bosbeheer is gestoeld op 3 elementen

Natuurbescherming: behoud vaan het leefgebied van planten en dieren

Een goed beheersplan voor het bos, opgesteld door het houtkapbedrijf, moet garanderen dat de biodiversiteit in het gebied niet terugloopt. In natuurlijk bos worden per hectare slechts enkele bomen gekapt en de meest kwetsbare delen van het bos worden ontzien. De voedsel- en nestgebieden van bedreigde diersoorten worden beschermd en er wordt gecontroleerd op stroperij. Ook wordt ervoor gezorgd dat de ecologische processen niet worden verstoord. Zo is het kappen van bomen bij rivierlopen niet toegestaan om erosie te voorkomen.

Sociale aspecten: respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders

Formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land- en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd. Zo worden bijvoorbeeld begraafplaatsen en heilige bomen in het bos beschermd. Ook zijn werkgevers verplicht om de werknemers veilige arbeidsomstandigheden en een eerlijk loon te bieden.

Economische waarde: hout oogsten en geld verdienen met behoud van het bos

Bosbeheerders stellen een beheerplan op en passen dit toe. In dit plan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan langetermijndoelen en –middelen omschreven. Zo wordt bijvoorbeeld voor tropische bossen voor het gehele gebied vastgelegd welke bomen in welk jaar worden gekapt. Deze selectieve houtkap en langetermijnbenadering bieden niet alleen economische zekerheden voor de beheerder, maar ook voor de werknemers en de afnemers van hout.